top of page

Sånglektioner

Vill du utveckla din sångteknik eller röst- och talteknik kan du själv eller i grupp få hjälp av mig. 

Jag erbjuder sång- och röstlektioner till vuxna vid olika ingångsnivåer. Oavsett om du är nybörjare eller har vana sätter vi individuella mål och följer upp dem med en personlig plan.

Sång och röstträning är också något som berikar arbetsplatser, och läs gärna längre ned om mitt erbjudande till företag.

Kontakta mig för priser och upplägg.

Företag

Jag erbjuder sång- och röstlektioner som kommer att lyfta dina anställdas självförtroende och förbättra deras kommunikationsförmåga. Röstteknik och framförande är en viktig del av många yrkesroller, inklusive säljare, kundansvarig, företagsledare och kundtjänstmedarbetare.

 

Genom att erbjuda dina anställda möjligheten att ta del av skräddarsydda workshops eller lektioner kan du ge dem den extra kunskapen de behöver för att sticka ut i sina yrkesroller och öka produktiviteten.

 

Jag erbjuder individuella- och grupplektioner, anpassade efter varje anställds behov och mål och jag kommer arbeta med dina anställda för att förbättra deras sång- och röstteknik, kommunikationsförmåga och framförande av budskap.

Varför ska en arbetsplats anlita en sång- och röstcoach?

Förbättrad kommunikation

  • En sång- och röstcoach kan hjälpa anställda att förbättra sin kommunikationsförmåga genom att lära ut tekniker för röstkontroll, andning och artikulation. Detta kan leda till tydligare och mer övertygande presentationer, bättre kundinteraktioner och effektivare samarbeten på arbetsplatsen.

 

Ökad självmedvetenhet 

  • Att ta ta sång- och röstlektioner kan hjälpa anställda att utveckla ökad självmedvetenhet och självförtroende. Genom att lära sig att sjunga eller tala offentligt kan anställda känna sig mer bekväma med att uttrycka sig själva och utveckla ett starkare ledarskap.

Bättre hälsa och välbefinnande:

  • Röstträning kan också hjälpa till att förbättra hälsan och välbefinnandet hos anställda genom att öka deras medvetenhet om andningstekniker och hjälpa till att minska stress och spänningar i kroppen. 

 

Ökad konkurrenskraft

  • Genom att erbjuda sång- och röstlektioner kan arbetsgivare visa att de investerar i sina anställdas utveckling och välbefinnande. Detta kan göra arbetsplatsen mer attraktiv för potentiella anställda och hjälpa till att behålla befintliga anställda.

Kontakta mig idag för att ta reda på mer om hur sång- och röstlektioner kan gynna ditt företag!

Kontakt

Maria Thulin är körledare och kommunikatör. Privata sånglektioner hålls på Rosa Gården i Visby, och större grupper tas emot på arbetsplatsen eller annan lämplig lokal.

bottom of page